Norskopplæring

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Integreringsloven. Rett og/eller plikt til norskopplæring avhenger av grunnlaget for oppholdstillatelsen, og gjelder for personer mellom 18 og 67 år.  Innvandrere uten rett/plikt er velkomne som betalingsdeltakere. 

Du kan lese mer om innvandreres rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på IMDIs nettsider. 

Kurs på dagtid

Vi har norskkurs på dagtid på flere ulike nivåer A1 - B1. Timeplanen til de forskjellige gruppene varierer. Timetallet varierer fra 10 - 16 timer per uke. 

For personer som har rett og plikt til norskopplæring er undervisningen gratis. For betalende deltakere varierer prisen fra 2.000 kr til 3.500 kr per måned.

Kurs på kveldstid
For øyeblikket har vi to grupper på kveldstid: A2 og B1. 

Undervisningen foregår tirsdag og torsdag kl 1700 - 1830 (A2) og 1845 - 2015 (B1). 

Omfang: 4 timer per uke  

Kurspris: Ca 1000 kr per måned inkl. brukerlisens