Samfunnskunnskap

Kurs 75 timer


Vi gjennomfører kurs i samfunnskunnskap etter behov og ved nok deltakere. Dersom du ønsker kurs tidligere enn det vi kan tilby, kan du sjekke ut Johannes læringssenter i Stavanger, Sandnes læringssenter eller Bryne kompetansesenter. Vi gjennomfører samfunnskunnskapsprøve i etterkant av kursene, men også med jevne mellomrom for privatister.


På nettsiden samfunnskunnskap.no finnes informasjon om emnene som blir gjennomgått på kurset. Det er disse emnene spørsmålene til prøven i samfunnskunnskap er hentet fra. Innholdet på denne siden kan oversettes til 23 forskjellige språk. 


For informasjon og påmelding til prøven, se hkdir.no