Norskprøve

Norskprøven er en nasjonal prøve som viser ditt språklige nivå.  Den arrangeres minimum to ganger i året. 

Nivåene på norskprøven er A1 - A2, A2 - B1 og B1 - B2 etter det felles europeiske rammeverket for språk.  

Norskprøven består av fire deler: lese, lytte, skrive og muntlig kommunikasjon. Du kan melde deg på én eller flere av delene.  

For mer informasjon og påmelding til prøven, se hkdir.no