Statsborgerprøve

Ønsker du å bli norsk statsborger?


Informasjon om vilkårene for å bli norsk statsborger, og om hvordan man kan søke om statsborgerskap, finner du på nettsidene til UDI. 


Vi gjennomfører jevnlig statsborgerprøve hos oss. Mer informasjon og påmelding finner du på hkdir.no