Spesialundervisning

Voksne som har behov for spesialundervisning på grunnskolens område, kan få dette dersom en sakkyndig vurdering viser at det er behov for det. 

I kommunene Eigersund, Sokndal og Bjerkreim er det PP-tjenesten i Eigersund som foretar denne sakkyndige vurderingen, eventuelt i samarbeid med andre med godt kjennskap til personen det gjelder.


Voksne eller deres omsorgspersoner kan selv henvende seg til skolekontoret i kommunen, direkte til PP-tjenesten eller til Eigersund voksenopplæringssenter dersom de mener at de oppfyller vilkårene for voksenopplæring, eller vil ha dette vurdert. Det er Tove Palmquist som er vår kontaktperson hos PPT.


Logopedtjenesten for voksne i Eigersund kommune har fram til 31/12 2023 vært organisert under voksenopplæringen. Fra og med 1/1 2024 er det gjort en omorganisering slik at alle logopedene nå er samlet under PP-Tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste i Eigersund).

Ved behov for logopedtjenester, ta kontakt med dem. 


Monica Horpestad er lærer i Eigersund kommune og har videreutdanning i synspedagogikk. Hun er tilknyttet Eigersund voksenopplæringssenter, slik at vi kan tilby synspedagogisk vurdering og/eller opplæring til personer som har fått redusert syn på grunn av skade eller sykdom.  


Søknad om spesialundervisning for voksne finner du her.